Het lot van een horeca ondernemer met een bowlingcentrum in een intelligente (?) lockdown

Geplaatst op: 01/06/2020

Onbegrip en niet te verklaren:

Het lot van een horeca ondernemer met een bowlingcentrum in een intelligente (?) lockdown

Afgelopen periode is ook mijn horecabedrijf met onder andere een bowlingcentrum van overheidswege dicht geweest. De druk op de IC’s moest immers omlaag, de verspreiding van het virus moest onder controle worden gebracht en de duimen gaan omhoog voor alle mensen die werkzaam zijn in de zorg. Mijn gedachten gaan uit naar slachtoffers en nabestaanden die het leed van dit virus moesten ondergaan.

Op 1 juni mag uiteindelijk de horeca weer open, zij het met alle maatregelen van dien zoals een maximum van 30 gasten. Mensen kunnen er weer heerlijk op uit en genieten van al het goede dat de horeca in al haar facetten te bieden heeft.

Afgelopen maanden ben ik met mijn personeel tijdens de sluiting druk bezig geweest met schoonmaken, klussen en achterstallig onderhoud wegwerken, maar hebben we ook flink geïnvesteerd in een nieuwe spoelkeuken, nieuw reserveringssysteem waarbij gasten online kunnen reserveren, bestelsysteem middels QR code, spatschermen, stickers, desinfecteerzuilen, posters, etc. om op 1 juni veilig open te kunnen gaan.

Speciaal voor de bowlingbanen zijn handschoentjes, doekjes, sokjes, desinfecteerspray en schermen aangeschaft om op een veilige manier onze gasten te kunnen laten bowlen, waarbij je gezien de grootte van de bowlingzaal naar verhouding ontzettend veel vierkante meters per gast tot je beschikking hebt. Tevens is er naast het horecaprotocol vanuit Koninklijke Horeca Nederland (KHN), een separaat veiligheidsprotocol gemaakt, speciaal voor het bowlen en dit specifieke bowlingprotocol hebben wij ook overhandigd aan de gemeente Waalwijk.

De gemeente heeft het plan beoordeeld en samen met enkele andere gemeentes in Nederland goedkeuring gegeven aan haar bowlingondernemers om open te mogen, waarbij de bowlingbanen als horeca worden aangemerkt. Kortom, hulde voor de gemeente Waalwijk die deze beslissing heeft gemaakt en daarmee haar vertrouwen heeft geuit in onze aanpak en veiligheidsmaatregelen. Veel bowlingondernemers in Nederland kregen van hun gemeente 0 op het rekest, met als mededeling dat de gemeente/veiligheidsregio zich niet wilde wagen aan een goedkeuring voordat het kabinet bowlen specifiek zou benoemen in haar besluitvorming welke bedrijven wanneer open mogen. Wij waren blij met het gestelde vertrouwen vanuit de gemeente Waalwijk en stonden te popelen om 1 juni weer gasten te mogen verwelkomen op onze bowlingbanen.

Maar helaas, afgelopen zaterdag zijn de gemeentes die goedkeuring hadden gegeven aan haar bowlingondernemers, teruggefloten door ‘Den Haag’. Het kabinet heeft bowlen bestempeld als binnensport en mag daardoor pas op 1 september open (oftewel, bowlingcentra moeten op last van de overheid nagenoeg een HALF JAAR haar bowlingbanen dichthouden zonder extra compensatie buiten de reguliere noodpakketten voor getroffen ondernemers).

Laat duidelijk zijn: binnen het bowlen zijn ook mensen actief die het bowlen als sport beoefenen, maar dan heb je het omzet technisch gezien maar over 2 tot 5 procenten van de totaalomzet en zijn momenteel ook alle bowlingsportcompetities, -toernooien, -trainingen, -workshops e.d. in Nederland stilgelegd tot vooralsnog september. Het aandeel ‘sportbowlen’ staat in schril contrast tot de 95 tot 98% van de bowlingomzet die wordt gerealiseerd door gasten waarbij bowlen als recreatieve bezigheid c.q. leisure activiteit wordt geuit: pa en ma met de kinderen als gezinsuitje, collega’s die onder het genot van een drankje en bitterballetje gezellig een balletje komen rollen tot aan vrienden, familie en buurtgenoten die gezellig een avondje komen bowlen en grillen. Kortom: bowlen wordt door bijna alle bezoekers van het bowlingcentrum als spelletje/vorm van vermaak gedaan.

Ook NOC*NSF (Nederlandse sportorganisatie) heeft zich in een gepubliceerde ‘position paper’ duidelijk uitgesproken over bowlen. Zij roepen het kabinet op tot ruimte voor maatwerk en differentiatie, waarbij bowlen onder de zogenaamde horecasporten wordt geschaard. Onder deze horecasporten vallen ook darts en poolbiljart: activiteiten die binnen horeca worden gehouden met een lage intensiteit qua inspanning en volgens NOC*NSF gelijktijdig open kunnen gaan met de rest van de horeca (1 juni).

Dat veel bowlingcentra (zo ook mijn bowling) hoofd SBI code 93119 – ‘overige sportaccommodaties’ hebben en daarnaast de SBI code horeca, doet niet af van de kern van mijn exploitatie: het uitvoeren van horeca met onder andere een bowling. Daarvoor heb ik een horecavergunning, moet ik mij houden aan de Drank & Horecawet, pensioenen van mijn medewerkers draag ik af aan Pensioenfonds Horeca & Catering, de Horeca cao is van toepassing op alle personeelscontracten, de Uniforme Voorwaarden Horeca worden gehanteerd op alle leveringen van goederen & diensten, ben ik met mijn bedrijf reeds 40 jaar lid van Koninklijke Horeca Nederland en moest ik mijn horecabedrijf inclusief bowling op 15 maart om 18u00 van overheidswege, gelijktijdig met de rest van de horeca in Nederland sluiten.

Om terug te komen op de beslissing van het kabinet om bowlingbanen niet gelijktijdig te laten openen met de rest van de horeca: deze beslissing is niet onderbouwd, behalve dat het kabinet aangeeft dat het een mogelijke ‘brandhaard’ zou kunnen zijn. Met de intelligente lockdown creëerde het kabinet een situatie waarbij de inwoners van Nederland lieten zien dat we hier als samenleving op een verantwoorde manier mee konden omgaan. Laten we daarom ook voor een ‘smart opening’ gaan, waarbij ik als horeca- en bowlingondernemer kan laten zien dat er op een veilige en verantwoorde manier gebowld kan worden. De gemeente Waalwijk gaf mij dit vertrouwen in ieder geval wel!

Waar ik dan vervolgens helemaal boos over ben en niet uit te leggen valt: het kabinet laat WEL in juni indoor speelparadijzen, lasergamehallen, escaperooms, (indoor) Jeu de Boules bars/cafés, etc. en in juli fitnesscentra en wellicht casino’s openen. Dit is mijns inziens meten met twee maten en is het totaal onbegrijpelijk dat het kabinet aangeeft dat juist bowlen een MOGELIJKE brandhaard KAN zijn. Ik kan me niet voorstellen dat het gooien van een bal op de bowlingbaan véél gevaarlijker is dan het uitoefenen van de zojuist genoemde activiteiten/vormen van leisure. Ik hoef niemand uit te leggen dat al die activiteiten en fitness in verhouding tot bowlen veel intensiever zijn, waarbij meer gezweet/gehijgd zal worden en meer aerosolen in de betreffende ruimte/kamer worden verspreid. Dit riekt naar rechtsongelijkheid!

Met mijn bedrijf ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Bowlingondernemers (NVB) en deze vereniging is afgelopen week dagelijks uitgebreid in het nieuws geweest in nagenoeg alle landelijke ochtendkranten, nieuwsbulletins en televisie opnames om de situatie waarin bowlingondernemers zich momenteel in bevinden aan de kaak te stellen en te zorgen dat (met steun van Koninklijke Horeca Nederland en Ondernemend Nederland) het kabinet bowlen als horeca gaat zien en niet als sport.

Inmiddels zijn er in de Tweede Kamer zelfs al kamervragen gesteld over deze situatie en beginnen nu ook veel politici en zelfs medewerkers van ministeries zich het lot van de bowlingondernemers aan te trekken. Helaas blijft het kabinet stellig bij haar besluit dat bowlingcentra gesloten moeten blijven omwille van het etiket ‘sport’ dat zij erop plakken, terwijl het kabinet geen concrete onderbouwing en argumentatie hiervoor geeft evenals de afweging waarom bowlingbanen pas in september open mogen en al die andere, intensievere (binnen)activiteiten in juni en fitness in juli.

Ik hoop dat het kabinet zich bewust wordt van deze situatie en tot inkeer komt ten behoeve van mij en nog 196 andere bowlingondernemers met tezamen 6000 medewerkers.

De situatie en alle gevolgen van dien vallen niet meer onder gewoon ondernemersrisico en door de scheve verhoudingen tussen welke bedrijven wel of niet open mogen, niet meer te verklaren.

Ik heb met mijn bedrijf financieel gezonde jaren achter de rug en zijn daarmee bestand tegen periodes waarin het minder gaat. Maar nagenoeg een half jaar één van je belangrijkste inkomstenbronnen uit je bedrijf gesloten moeten houden zonder extra overheidssteun buiten de bestaande steunmaatregelen, is voor ieder bedrijf ondenkbaar en onhoudbaar. De eerder gedane uitspraak van Rutte in de media aan getroffen ondernemers: ‘Houd vol’ krijgt dan wel een erg cynische ondertoon.

Voor nu heerst een gevoel van onrecht, onbegrip, woede maar ook strijdvaardigheid. Je wil door met je bedrijf, wetende dat je er alles aan doet om gasten en personeel een veilige en aangename omgeving te bieden (wat we inmiddels al 40 jaar doen!). Gesterkt door een fantastisch team van medewerkers, betrokken gasten, NVB, KHN, leveranciers, accountantskantoor, familie, vrienden, moeder, maar bovenal mijn gezin ga ik door met mijn zaak en krijgen ze mij en mijn bedrijf niet klein!

Gjalt Walda

Directeur Bowling Waalwijk B.V. / ’t Bourgondisch Hof

© Alle rechten voorbehouden